THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP SVIP SIÊU LÔ KẾT QUẢ
Thứ tư, 23-09-2020
23-09-2020 42 TRÚNG SVIP SL: 42X2
22-09-2020 86 TRÚNG SVIP SL: 86X3
21-09-2020 64 TRÚNG SVIP SL: 64X2
20-09-2020 06 TRÚNG SVIP SL: 06X2
19-09-2020 86 TRÚNG SVIP SL: 86X2
18-09-2020 12 TRÚNG SVIP SL: 12X3
17-09-2020 96 TRÚNG SVIP SL: 96X2
16-09-2020 33 TRÚNG SVIP SL: 33X2
15-09-2020 11 TRÚNG SVIP SL: 11X2
14-09-2020 31 TRÚNG SVIP SL: 31X2
13-09-2020 01 TRÚNG SVIP SL: 01X2
12-09-2020 61 TRÚNG SVIP SL: 61X3
11-09-2020 93 TRÚNG SVIP SL: 93X2
10-09-2020 40 TRÚNG SVIP SL: 40X2
09-09-2020 24 TRÚNG SVIP SL: 24X2
08-09-2020 91 TRÚNG SVIP SL: 91X3