THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP SVIP ĐỀ KẾT QUẢ
Thứ tư, 23-09-2020
23-09-2020 20 TRÚNG LÔ: 20
22-09-2020 96 TRƯỢT
21-09-2020 57 TRÚNG SVIP ĐỀ: 57
20-09-2020 42 TRÚNG SVIP ĐỀ: 42
19-09-2020 04 TRÚNG SVIP ĐỀ: 04
18-09-2020 90 TRÚNG SVIP ĐỀ: 90
17-09-2020 71 TRƯỢT
16-09-2020 82 TRÚNG SVIP ĐỀ: 82
15-09-2020 30 TRÚNG SVIP ĐỀ: 30
14-09-2020 89 TRÚNG SVIP ĐỀ: 89X2
13-09-2020 63 TRÚNG SVIP ĐỀ: 63
12-09-2020 80 TRÚNG SVIP ĐỀ: 80X2
11-09-2020 28 TRÚNG LÔ: 28
10-09-2020 20 TRÚNG SVIP ĐỀ: 20
09-09-2020 10 TRÚNG LÔ: 10
08-09-2020 22 TRÚNG SVIP ĐỀ: 22