THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP SVIP ĐỀ KẾT QUẢ
Thứ hai, 27-09-2021
26-09-2021 94 TRÚNG SVIP ĐỀ: 94X2
25-09-2021 18 TRƯỢT
24-09-2021 78 TRÚNG SVIP ĐỀ: 78
23-09-2021 34 TRÚNG SVIP ĐỀ: 34
22-09-2021 73 TRÚNG SVIP ĐỀ: 73X2
21-09-2021 83 TRÚNG SVIP ĐỀ: 83X3
20-09-2021 19 TRÚNG SVIP ĐỀ: 19X3
19-09-2021 57 TRÚNG SVIP ĐỀ: 57
18-09-2021 01 TRÚNG SVIP ĐỀ: 01
17-09-2021 30 TRÚNG SVIP ĐỀ: 30X2
16-09-2021 93 TRÚNG SVIP ĐỀ: 93
15-09-2021 65 TRÚNG SVIP ĐỀ: 65
14-09-2021 69 TRƯỢT
13-09-2021 47 TRƯỢT
12-09-2021 49 TRÚNG SVIP ĐỀ: 49
11-09-2021 54 TRÚNG SVIP ĐỀ: 54