THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP SVIP BẠCH THỦ KẾT QUẢ
Thứ tư, 23-09-2020
23-09-2020 99 TRÚNG SVIP BT: 99
22-09-2020 93 TRÚNG SVIP BT: 93
21-09-2020 13 TRÚNG SVIP BT: 13
20-09-2020 22 TRÚNG SVIP BT: 22
19-09-2020 67 TRÚNG SVIP BT: 67
18-09-2020 68 TRÚNG SVIP BT: 68
17-09-2020 61 TRÚNG SVIP BT: 61
16-09-2020 59 TRÚNG SVIP BT: 59
15-09-2020 69 TRÚNG SVIP BT: 69
14-09-2020 01 TRÚNG SVIP BT: 01
13-09-2020 78 TRÚNG SVIP BT: 78
12-09-2020 71 TRÚNG SVIP BT: 71
11-09-2020 48 TRÚNG SVIP BT: 48
10-09-2020 04 TRÚNG SVIP BT: 04X2
09-09-2020 19 TRÚNG SVIP BT: 19
08-09-2020 17 TRÚNG SVIP BT: 17