THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP SVIP BẠCH THỦ KẾT QUẢ
Thứ hai, 27-09-2021
26-09-2021 27 TRÚNG SVIP BT: 27X2
25-09-2021 77 TRÚNG SVIP BT: 77
24-09-2021 40 TRÚNG SVIP BT: 40X2
23-09-2021 96 TRÚNG SVIP BT: 96
22-09-2021 56 TRÚNG SVIP BT: 56
21-09-2021 42 TRÚNG SVIP BT: 42
20-09-2021 23 TRÚNG SVIP BT: 23
19-09-2021 57 TRÚNG SVIP BT: 57
18-09-2021 52 TRÚNG SVIP BT: 52
17-09-2021 30 TRÚNG SVIP BT: 30X2
16-09-2021 82 TRÚNG SVIP BT: 82X2
15-09-2021 88 TRÚNG SVIP BT: 88
14-09-2021 76 TRÚNG SVIP BT: 76
13-09-2021 57 TRÚNG SVIP BT: 57
12-09-2021 65 TRÚNG SVIP BT: 65
11-09-2021 73 TRÚNG SVIP BT: 73