THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP SVIP 3 CÀNG KẾT QUẢ
Thứ hai, 27-09-2021
26-09-2021 794 TRƯỢT
25-09-2021 408 TRÚNG SVIP 3C: 408
24-09-2021 678 TRÚNG SVIP 3C: 678
23-09-2021 534 TRÚNG SVIP 3C: 534
22-09-2021 973 TRƯỢT
21-09-2021 183 TRƯỢT
20-09-2021 019 TRÚNG SVIP 3C: 019
19-09-2021 957 TRÚNG SVIP 3C: 957
18-09-2021 901 TRÚNG SVIP 3C: 901
17-09-2021 330 TRÚNG SVIP 3C: 330
16-09-2021 093 TRÚNG SVIP 3C: 093
15-09-2021 965 TRÚNG SVIP 3C: 965
14-09-2021 259 TRƯỢT
13-09-2021 548 TRÚNG SVIP 3C: 548
12-09-2021 349 TRÚNG SVIP 3C: 349
11-09-2021 754 TRƯỢT