THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP SVIP 3 CÀNG KẾT QUẢ
Thứ tư, 23-09-2020
23-09-2020 711 TRÚNG SVIP 3C: 711
22-09-2020 486 TRÚNG SVIP 3C: 486
21-09-2020 757 TRÚNG SVIP 3C: 757
20-09-2020 142 TRƯỢT
19-09-2020 104 TRƯỢT
18-09-2020 290 TRÚNG SVIP 3C: 290
17-09-2020 170 TRÚNG SVIP 3C: 170
16-09-2020 682 TRƯỢT
15-09-2020 130 TRƯỢT
14-09-2020 489 TRÚNG SVIP 3C: 489
13-09-2020 463 TRÚNG SVIP 3C: 463
12-09-2020 980 TRƯỢT
11-09-2020 129 TRÚNG SVIP 3C: 129
10-09-2020 320 TRÚNG SVIP 3C: 320
09-09-2020 100 TRƯỢT
08-09-2020 122 TRƯỢT