THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP SIÊU LÔ + XIÊN 2 KẾT QUẢ
Thứ tư, 23-09-2020
23-09-2020 43 | 42 41 TRƯỢT | TRÚNG XIÊN 2: 42X2 41
22-09-2020 85 | 84 47 TRƯỢT | TRÚNG XIÊN 2: 84 47
21-09-2020 64 | 49 51 TRÚNG SL: 64X2 | TRÚNG XIÊN 2: 49 51
20-09-2020 16 | 01 32 TRƯỢT | TRÚNG LÔ: 32
19-09-2020 85 | 36 13 TRƯỢT | TRÚNG XIÊN 2: 36 13X2
18-09-2020 13 | 36 99 TRƯỢT | TRÚNG XIÊN 2: 36 99
17-09-2020 95 | 55 29 TRƯỢT | TRƯỢT
16-09-2020 23 | 19 02 TRƯỢT | TRÚNG LÔ: 19
15-09-2020 12 | 52 41 TRƯỢT | TRÚNG XIÊN 2: 52X2 41
14-09-2020 31 | 61 77 TRÚNG SL: 31X2 | TRÚNG LÔ: 61
13-09-2020 01 | 15 78 TRÚNG SL: 01X2 | TRÚNG XIÊN 2: 15 78
12-09-2020 61 | 84 15 TRÚNG SL: 61X3 | TRÚNG LÔ: 84
11-09-2020 94 | 24 68 TRƯỢT | TRÚNG LÔ: 68X2
10-09-2020 40 | 82 40 TRÚNG SL: 40X2 | TRÚNG XIÊN 2: 82 40X2
09-09-2020 24 | 19 20 TRÚNG SL: 24X2 | TRÚNG XIÊN 2: 19 20X2
08-09-2020 91 | 22 18 TRÚNG SL: 91X3 | TRÚNG LÔ: 22