THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP SIÊU LÔ + XIÊN 2 KẾT QUẢ
Thứ hai, 27-09-2021
26-09-2021 37 | 07 74 TRƯỢT | TRÚNG XIÊN 2: 07 74X4
25-09-2021 97 | 32 84 TRÚNG SL: 97X2 | TRƯỢT
24-09-2021 50 | 96 72 TRƯỢT | TRÚNG XIÊN 2: 96 72
23-09-2021 29 | 73 10 TRƯỢT | TRÚNG XIÊN 2: 73 10
22-09-2021 30 | 06 92 TRÚNG SL: 30 | TRƯỢT
21-09-2021 72 | 28 82 TRÚNG SL: 72X2 | TRÚNG LÔ: 28
20-09-2021 00 | 39 96 TRÚNG SL: 00X2 | TRÚNG XIÊN 2: 39 96
19-09-2021 18 | 65 05 TRÚNG SL: 18X2 | TRÚNG LÔ: 65
18-09-2021 83 | 44 99 TRÚNG SL: 83X2 | TRÚNG LÔ: 44
17-09-2021 68 | 50 65 TRƯỢT | TRƯỢT
16-09-2021 86 | 17 30 TRƯỢT | TRÚNG LÔ: 30X3
15-09-2021 92 | 42 95 TRÚNG SL: 92 | TRÚNG XIÊN 2: 42X2 95
14-09-2021 10 | 48 74 TRÚNG SL: 10X2 | TRÚNG LÔ: 74
13-09-2021 33 | 13 61 TRƯỢT | TRÚNG XIÊN 2: 13 61
12-09-2021 84 | 14 84 TRÚNG SL: 84 | TRÚNG LÔ: 84
11-09-2021 08 | 54 19 TRƯỢT | TRÚNG XIÊN 2: 54 19X2