THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP ĐỀ + SONG THỦ KẾT QUẢ
Thứ hai, 27-09-2021
26-09-2021 94 | 05 93 TRÚNG ĐỀ: 94X2 | TRÚNG ST: 05X3 93
25-09-2021 08 | 78 35 TRÚNG ĐỀ: 08 | TRÚNG LÔ: 35
24-09-2021 78 | 16 86 TRÚNG ĐỀ: 78 | TRÚNG ST: 16 86
23-09-2021 34 | 67 39 TRÚNG ĐỀ: 34 | TRÚNG ST: 67 39
22-09-2021 73 | 31 42 TRÚNG ĐỀ: 73X2 | TRÚNG ST: 31X2 42
21-09-2021 93 | 55 91 TRƯỢT | TRÚNG ST: 55 91
20-09-2021 19 | 39 45 TRÚNG ĐỀ: 19X3 | TRÚNG LÔ: 39
19-09-2021 58 | 18 62 TRƯỢT | TRÚNG LÔ: 18X2
18-09-2021 01 | 71 49 TRÚNG ĐỀ: 01 | TRÚNG ST: 71 49
17-09-2021 21 | 90 67 TRƯỢT | TRÚNG ST: 90 67
16-09-2021 83 | 38 83 TRƯỢT | TRƯỢT
15-09-2021 65 | 57 88 TRÚNG ĐỀ: 65 | TRÚNG ST: 57 88
14-09-2021 59 | 31 32 TRÚNG ĐỀ: 59 | TRÚNG LÔ: 31
13-09-2021 59 | 48 36 TRƯỢT | TRÚNG LÔ: 48
12-09-2021 48 | 11 96 TRƯỢT | TRÚNG ST: 11 96
11-09-2021 45 | 51 44 TRÚNG LÔ: 45 | TRÚNG LÔ: 51