THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP ĐỀ + SONG THỦ KẾT QUẢ
Thứ tư, 23-09-2020
23-09-2020 21 | 51 96 TRƯỢT | TRÚNG LÔ: 51
22-09-2020 86 | 09 93 TRÚNG ĐỀ: 86X3 | TRÚNG ST: 09 93
21-09-2020 57 | 98 11 TRÚNG ĐỀ: 57 | TRÚNG ST: 98 11
20-09-2020 51 | 15 32 TRƯỢT | TRÚNG LÔ: 32
19-09-2020 14 | 44 82 TRÚNG LÔ: 14 | TRÚNG LÔ: 82
18-09-2020 90 | 20 63 TRÚNG ĐỀ: 90 | TRÚNG ST: 20 63
17-09-2020 60 | 09 53 TRÚNG LÔ: 60 | TRÚNG ST: 09 53
16-09-2020 82 | 40 54 TRÚNG ĐỀ: 82 | TRÚNG ST: 40X2 54
15-09-2020 30 | 16 30 TRÚNG ĐỀ: 30 | TRÚNG LÔ: 30
14-09-2020 99 | 45 79 TRƯỢT | TRÚNG LÔ: 79
13-09-2020 63 | 48 40 TRÚNG ĐỀ: 63 | TRÚNG ST: 48 40
12-09-2020 81 | 29 18 TRƯỢT | TRÚNG ST: 29 18
11-09-2020 29 | 51 29 TRÚNG ĐỀ: 29 | TRÚNG ST: 51 29
10-09-2020 20 | 75 53 TRÚNG ĐỀ: 20 | TRÚNG ST: 75 53X2
09-09-2020 00 | 40 36 TRÚNG ĐỀ: 00 | TRÚNG ST: 40 36
08-09-2020 21 | 97 17 TRƯỢT | TRÚNG LÔ: 17