THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP ĐỀ + SIÊU LÔ KẾT QUẢ
Thứ tư, 23-09-2020
23-09-2020 21 | 52 TRƯỢT | TRƯỢT
22-09-2020 87 | 96 TRÚNG LÔ: 87 | TRƯỢT
21-09-2020 47 | 65 TRÚNG LÔ: 47X2 | TRƯỢT
20-09-2020 32 | 06 TRÚNG LÔ: 32 | TRÚNG SL: 06X2
19-09-2020 14 | 86 TRÚNG LÔ: 14 | TRÚNG SL: 86X2
18-09-2020 90 | 22 TRÚNG ĐỀ: 90 | TRƯỢT
17-09-2020 60 | 96 TRÚNG LÔ: 60 | TRÚNG SL: 96X2
16-09-2020 82 | 43 TRÚNG ĐỀ: 82 | TRÚNG SL: 43
15-09-2020 30 | 21 TRÚNG ĐỀ: 30 | TRÚNG SL: 21
14-09-2020 89 | 32 TRÚNG ĐỀ: 89X2 | TRƯỢT
13-09-2020 63 | 02 TRÚNG ĐỀ: 63 | TRƯỢT
12-09-2020 81 | 61 TRƯỢT | TRÚNG SL: 61X3
11-09-2020 29 | 92 TRÚNG ĐỀ: 29 | TRƯỢT
10-09-2020 20 | 50 TRÚNG ĐỀ: 20 | TRƯỢT
09-09-2020 00 | 34 TRÚNG ĐỀ: 00 | TRƯỢT
08-09-2020 22 | 91 TRÚNG ĐỀ: 22 | TRÚNG SL: 91X3