THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP ĐỀ + SIÊU LÔ KẾT QUẢ
Thứ hai, 27-09-2021
26-09-2021 94 | 27 TRÚNG ĐỀ: 94X2 | TRÚNG SL: 27X2
25-09-2021 08 | 97 TRÚNG ĐỀ: 08 | TRÚNG SL: 97X2
24-09-2021 79 | 50 TRƯỢT | TRƯỢT
23-09-2021 44 | 29 TRƯỢT | TRƯỢT
22-09-2021 73 | 41 TRÚNG ĐỀ: 73X2 | TRƯỢT
21-09-2021 83 | 72 TRÚNG ĐỀ: 83X3 | TRÚNG SL: 72X2
20-09-2021 19 | 00 TRÚNG ĐỀ: 19X3 | TRÚNG SL: 00X2
19-09-2021 56 | 18 TRÚNG LÔ: 56 | TRÚNG SL: 18X2
18-09-2021 01 | 73 TRÚNG ĐỀ: 01 | TRƯỢT
17-09-2021 40 | 68 TRƯỢT | TRƯỢT
16-09-2021 94 | 87 TRÚNG LÔ: 94 | TRƯỢT
15-09-2021 66 | 72 TRÚNG LÔ: 66 | TRƯỢT
14-09-2021 59 | 20 TRÚNG ĐỀ: 59 | TRƯỢT
13-09-2021 38 | 42 TRƯỢT | TRƯỢT
12-09-2021 39 | 83 TRƯỢT | TRÚNG SL: 83X3
11-09-2021 54 | 29 TRÚNG ĐỀ: 54 | TRƯỢT