THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP ĐỀ + BẠCH THỦ KẾT QUẢ
Thứ hai, 27-09-2021
26-09-2021 94 | 94 TRÚNG ĐỀ: 94X2 | TRÚNG BT: 94X2
25-09-2021 19 | 67 TRƯỢT | TRÚNG BT: 67
24-09-2021 88 | 28 TRƯỢT | TRÚNG BT: 28
23-09-2021 34 | 55 TRÚNG ĐỀ: 34 | TRƯỢT
22-09-2021 63 | 69 TRƯỢT | TRÚNG BT: 69X3
21-09-2021 83 | 29 TRÚNG ĐỀ: 83X3 | TRÚNG BT: 29
20-09-2021 19 | 65 TRÚNG ĐỀ: 19X3 | TRÚNG BT: 65
19-09-2021 57 | 42 TRÚNG ĐỀ: 57 | TRÚNG BT: 42
18-09-2021 01 | 14 TRÚNG ĐỀ: 01 | TRÚNG BT: 14
17-09-2021 30 | 05 TRÚNG ĐỀ: 30X2 | TRÚNG BT: 05
16-09-2021 93 | 84 TRÚNG ĐỀ: 93 | TRÚNG BT: 84
15-09-2021 65 | 95 TRÚNG ĐỀ: 65 | TRÚNG BT: 95
14-09-2021 49 | 04 TRÚNG LÔ: 49 | TRÚNG BT: 04
13-09-2021 48 | 27 TRÚNG ĐỀ: 48 | TRÚNG BT: 27
12-09-2021 48 | 96 TRƯỢT | TRÚNG BT: 96
11-09-2021 53 | 85 TRÚNG LÔ: 53 | TRÚNG BT: 85