THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP ĐỀ + BẠCH THỦ KẾT QUẢ
Thứ tư, 23-09-2020
22-09-2020 86 | 86 TRÚNG ĐỀ: 86X3 | TRÚNG BT: 86X3
21-09-2020 57 | 21 TRÚNG ĐỀ: 57 | TRÚNG BT: 21
20-09-2020 42 | 00 TRÚNG ĐỀ: 42 | TRÚNG BT: 00
19-09-2020 04 | 78 TRÚNG ĐỀ: 04 | TRÚNG BT: 78
18-09-2020 90 | 90 TRÚNG ĐỀ: 90 | TRÚNG BT: 90
17-09-2020 70 | 60 TRÚNG ĐỀ: 70 | TRÚNG BT: 60
16-09-2020 82 | 11 TRÚNG ĐỀ: 82 | TRÚNG BT: 11
15-09-2020 30 | 21 TRÚNG ĐỀ: 30 | TRÚNG BT: 21
14-09-2020 89 | 38 TRÚNG ĐỀ: 89X2 | TRÚNG BT: 38
13-09-2020 63 | 62 TRÚNG ĐỀ: 63 | TRƯỢT
12-09-2020 90 | 52 TRƯỢT | TRÚNG BT: 52
11-09-2020 29 | 91 TRÚNG ĐỀ: 29 | TRÚNG BT: 91
10-09-2020 20 | 06 TRÚNG ĐỀ: 20 | TRÚNG BT: 06
09-09-2020 00 | 13 TRÚNG ĐỀ: 00 | TRƯỢT
08-09-2020 32 | 57 TRƯỢT | TRÚNG BT: 57
07-09-2020 53 | 69 TRÚNG ĐỀ: 53 | TRÚNG BT: 69