THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP ĐỀ + 3 CÀNG KẾT QUẢ
Thứ tư, 23-09-2020
23-09-2020 22 | 711 TRƯỢT | TRÚNG 3C: 711
22-09-2020 76 | 485 TRÚNG LÔ: 76 | TRƯỢT
21-09-2020 57 | 747 TRÚNG ĐỀ: 57 | TRƯỢT
20-09-2020 42 | 041 TRÚNG ĐỀ: 42 | TRƯỢT
19-09-2020 04 | 005 TRÚNG ĐỀ: 04 | TRƯỢT
18-09-2020 80 | 290 TRÚNG LÔ: 80 | TRÚNG 3C: 290
17-09-2020 70 | 171 TRÚNG ĐỀ: 70 | TRƯỢT
16-09-2020 83 | 582 TRÚNG LÔ: 83 | TRÚNG 3C: 582
15-09-2020 31 | 030 TRƯỢT | TRÚNG 3C: 030
14-09-2020 99 | 489 TRƯỢT | TRÚNG 3C: 489
13-09-2020 72 | 473 TRƯỢT | TRƯỢT
12-09-2020 80 | 890 TRÚNG ĐỀ: 80X2 | TRƯỢT
11-09-2020 19 | 129 TRƯỢT | TRÚNG 3C: 129
10-09-2020 20 | 320 TRÚNG ĐỀ: 20 | TRÚNG 3C: 320
09-09-2020 10 | 000 TRÚNG LÔ: 10 | TRÚNG 3C: 000
08-09-2020 22 | 032 TRÚNG ĐỀ: 22 | TRƯỢT