THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP ĐỀ + 3 CÀNG KẾT QUẢ
Thứ hai, 27-09-2021
26-09-2021 94 | 695 TRÚNG ĐỀ: 94X2 | TRƯỢT
25-09-2021 08 | 409 TRÚNG ĐỀ: 08 | TRƯỢT
24-09-2021 78 | 678 TRÚNG ĐỀ: 78 | TRÚNG 3C: 678
23-09-2021 34 | 544 TRÚNG ĐỀ: 34 | TRƯỢT
22-09-2021 73 | 883 TRÚNG ĐỀ: 73X2 | TRƯỢT
21-09-2021 83 | 083 TRÚNG ĐỀ: 83X3 | TRÚNG 3C: 083
20-09-2021 19 | 009 TRÚNG ĐỀ: 19X3 | TRƯỢT
19-09-2021 56 | 957 TRÚNG LÔ: 56 | TRÚNG 3C: 957
18-09-2021 02 | 901 TRÚNG LÔ: 02 | TRÚNG 3C: 901
17-09-2021 20 | 331 TRƯỢT | TRƯỢT
16-09-2021 93 | 094 TRÚNG ĐỀ: 93 | TRƯỢT
15-09-2021 65 | 975 TRÚNG ĐỀ: 65 | TRƯỢT
14-09-2021 59 | 149 TRÚNG ĐỀ: 59 | TRƯỢT
13-09-2021 48 | 548 TRÚNG ĐỀ: 48 | TRÚNG 3C: 548
12-09-2021 49 | 348 TRÚNG ĐỀ: 49 | TRƯỢT
11-09-2021 54 | 654 TRÚNG ĐỀ: 54 | TRÚNG 3C: 654