THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP ĐẦU-ĐUÔI KẾT QUẢ
Thứ hai, 27-09-2021
26-09-2021 9-2 TRÚNG ĐẦU: 9
25-09-2021 0-9 TRÚNG ĐẦU: 0
24-09-2021 7-6 TRÚNG ĐẦU: 7
23-09-2021 1-4 TRÚNG ĐUÔI: 4
22-09-2021 6-1 TRƯỢT
21-09-2021 8-5 TRÚNG ĐẦU: 8
20-09-2021 1-8 TRÚNG ĐẦU: 1
19-09-2021 5-7 TRÚNG ĐẦU: 5 TRÚNG ĐUÔI: 7
18-09-2021 0-3 TRÚNG ĐẦU: 0
17-09-2021 3-0 TRÚNG ĐẦU: 3 TRÚNG ĐUÔI: 0
16-09-2021 9-3 TRÚNG ĐẦU: 9 TRÚNG ĐUÔI: 3
15-09-2021 6-6 TRÚNG ĐẦU: 6
14-09-2021 5-9 TRÚNG ĐẦU: 5 TRÚNG ĐUÔI: 9
13-09-2021 3-8 TRÚNG ĐUÔI: 8
12-09-2021 4-7 TRÚNG ĐẦU: 4
11-09-2021 5-3 TRÚNG ĐẦU: 5