THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP ĐẦU-ĐUÔI KẾT QUẢ
Thứ tư, 23-09-2020
22-09-2020 7-4 TRƯỢT
21-09-2020 5-7 TRÚNG ĐẦU: 5 TRÚNG ĐUÔI: 7
20-09-2020 4-1 TRÚNG ĐẦU: 4
19-09-2020 0-3 TRÚNG ĐẦU: 0
18-09-2020 8-2 TRƯỢT
17-09-2020 7-0 TRÚNG ĐẦU: 7 TRÚNG ĐUÔI: 0
16-09-2020 8-2 TRÚNG ĐẦU: 8 TRÚNG ĐUÔI: 2
15-09-2020 2-0 TRÚNG ĐUÔI: 0
14-09-2020 8-7 TRÚNG ĐẦU: 8
13-09-2020 6-3 TRÚNG ĐẦU: 6 TRÚNG ĐUÔI: 3
12-09-2020 6-0 TRÚNG ĐUÔI: 0
11-09-2020 1-8 TRƯỢT
10-09-2020 2-0 TRÚNG ĐẦU: 2 TRÚNG ĐUÔI: 0
09-09-2020 0-0 TRÚNG ĐẦU: 0 TRÚNG ĐUÔI: 0
08-09-2020 2-1 TRÚNG ĐẦU: 2
07-09-2020 5-3 TRÚNG ĐẦU: 5 TRÚNG ĐUÔI: 3