THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP ĐẦU ĐUÔI + SONG THỦ + XIÊN 4 KẾT QUẢ
Thứ hai, 27-09-2021
26-09-2021 7-4 | 17 83 | 34 17 93 06 TRÚNG ĐUÔI: 4 | TRÚNG LÔ: 83 | TRÚNG LÔ: 34X2 93
25-09-2021 0-7 | 63 45 | 10 92 95 76 TRÚNG ĐẦU: 0 | TRÚNG ST: 63 45 | TRÚNG LÔ: 92X2 95
24-09-2021 7-7 | 27 02 | 29 96 90 03 TRÚNG ĐẦU: 7 | TRÚNG ST: 27 02 | TRÚNG LÔ: 96 90
23-09-2021 2-4 | 77 42 | 50 84 61 36 TRÚNG ĐUÔI: 4 | TRÚNG ST: 77 42 | TRÚNG LÔ: 50 61 36
22-09-2021 7-3 | 81 18 | 07 31 83 82 TRÚNG ĐẦU: 7 TRÚNG ĐUÔI: 3 | TRÚNG ST: 81 18 | TRÚNG LÔ: 07 31X2
21-09-2021 8-1 | 36 73 | 71 15 76 84 TRÚNG ĐẦU: 8 | TRÚNG LÔ: 36 | TRÚNG LÔ: 84
20-09-2021 0-9 | 11 39 | 19 63 91 10 TRÚNG ĐUÔI: 9 | TRÚNG LÔ: 39 | TRÚNG XIÊN 4: 19X3 63 91 10
19-09-2021 5-7 | 00 90 | 03 32 11 36 TRÚNG ĐẦU: 5 TRÚNG ĐUÔI: 7 | TRÚNG ST: 00 90 | TRÚNG LÔ: 03 32 36
18-09-2021 0-2 | 35 52 | 14 59 39 49 TRÚNG ĐẦU: 0 | TRÚNG LÔ: 52 | TRÚNG XIÊN 4: 14 59 39 49
17-09-2021 3-0 | 79 77 | 15 77 11 32 TRÚNG ĐẦU: 3 TRÚNG ĐUÔI: 0 | TRÚNG ST: 79X2 77 | TRÚNG LÔ: 15 77 32
16-09-2021 9-3 | 42 47 | 93 39 23 49 TRÚNG ĐẦU: 9 TRÚNG ĐUÔI: 3 | TRÚNG ST: 42 47 | TRÚNG LÔ: 93 39 23
15-09-2021 6-5 | 50 39 | 14 34 30 51 TRÚNG ĐẦU: 6 TRÚNG ĐUÔI: 5 | TRÚNG ST: 50 39 | TRÚNG LÔ: 14 34 30
14-09-2021 5-7 | 38 79 | 71 74 64 79 TRÚNG ĐẦU: 5 | TRÚNG ST: 38 79 | TRÚNG XIÊN 4: 71 74 64 79
13-09-2021 4-8 | 23 91 | 32 45 25 98 TRÚNG ĐẦU: 4 TRÚNG ĐUÔI: 8 | TRÚNG ST: 23 91 | TRÚNG LÔ: 32X2 98
12-09-2021 4-7 | 49 36 | 83 63 75 00 TRÚNG ĐẦU: 4 | TRÚNG ST: 49 36 | TRÚNG LÔ: 83X3 00
11-09-2021 5-4 | 80 13 | 62 29 51 85 TRÚNG ĐẦU: 5 TRÚNG ĐUÔI: 4 | TRÚNG ST: 80 13 | TRÚNG LÔ: 51 85