THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP ĐẦU ĐUÔI + SONG THỦ + XIÊN 4 KẾT QUẢ
Thứ tư, 23-09-2020
22-09-2020 7-6 | 74 73 | 17 09 83 07 TRÚNG ĐUÔI: 6 | TRÚNG LÔ: 74 | TRÚNG LÔ: 17 09
21-09-2020 5-7 | 64 11 | 29 98 39 02 TRÚNG ĐẦU: 5 TRÚNG ĐUÔI: 7 | TRÚNG ST: 64X2 11 | TRÚNG XIÊN 4: 29 98 39 02
20-09-2020 3-2 | 51 93 | 49 52 67 81 TRÚNG ĐUÔI: 2 | TRÚNG LÔ: 93 | TRÚNG LÔ: 49 52 81
19-09-2020 0-3 | 68 67 | 23 14 68 43 TRÚNG ĐẦU: 0 | TRÚNG ST: 68X2 67 | TRÚNG LÔ: 14 68X2 43
18-09-2020 9-0 | 53 90 | 02 03 99 89 TRÚNG ĐẦU: 9 TRÚNG ĐUÔI: 0 | TRÚNG ST: 53 90 | TRÚNG LÔ: 03 99
17-09-2020 7-0 | 73 34 | 60 70 53 63 TRÚNG ĐẦU: 7 TRÚNG ĐUÔI: 0 | TRÚNG ST: 73 34 | TRÚNG LÔ: 60 70 53
16-09-2020 8-4 | 33 58 | 40 21 51 52 TRÚNG ĐẦU: 8 | TRÚNG LÔ: 33X2 | TRÚNG XIÊN 4: 40X2 21 51 52
15-09-2020 3-0 | 77 79 | 40 21 89 08 TRÚNG ĐẦU: 3 TRÚNG ĐUÔI: 0 | TRƯỢT | TRÚNG LÔ: 21 89 08
14-09-2020 8-7 | 88 78 | 72 39 65 17 TRÚNG ĐẦU: 8 | TRÚNG ST: 88 78 | TRÚNG LÔ: 39 17
13-09-2020 6-4 | 99 35 | 04 16 35 92 TRÚNG ĐẦU: 6 | TRÚNG ST: 99X2 35 | TRÚNG LÔ: 04 35 92X2
12-09-2020 8-0 | 19 50 | 51 52 72 28 TRÚNG ĐẦU: 8 TRÚNG ĐUÔI: 0 | TRÚNG ST: 19 50 | TRÚNG LÔ: 51 52
11-09-2020 2-9 | 54 66 | 91 53 14 80 TRÚNG ĐẦU: 2 TRÚNG ĐUÔI: 9 | TRÚNG LÔ: 54 | TRÚNG LÔ: 91 53
10-09-2020 1-0 | 05 88 | 87 95 22 41 TRÚNG ĐUÔI: 0 | TRÚNG LÔ: 05 | TRÚNG LÔ: 87 95 41
09-09-2020 0-0 | 68 17 | 68 93 40 10 TRÚNG ĐẦU: 0 TRÚNG ĐUÔI: 0 | TRÚNG LÔ: 68 | TRÚNG XIÊN 4: 68 93X2 40 10
08-09-2020 1-2 | 42 12 | 34 11 32 69 TRÚNG ĐUÔI: 2 | TRÚNG LÔ: 12 | TRÚNG LÔ: 34 69
07-09-2020 5-3 | 62 91 | 54 44 15 25 TRÚNG ĐẦU: 5 TRÚNG ĐUÔI: 3 | TRÚNG ST: 62 91 | TRÚNG LÔ: 54 15 25