THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP BẠCH THỦ KẾT QUẢ
Thứ tư, 23-09-2020
23-09-2020 51 TRÚNG BT: 51
22-09-2020 24 TRƯỢT
21-09-2020 81 TRÚNG BT: 81
20-09-2020 26 TRƯỢT
19-09-2020 89 TRÚNG BT: 89
18-09-2020 04 TRƯỢT
17-09-2020 73 TRÚNG BT: 73
16-09-2020 52 TRÚNG BT: 52
15-09-2020 43 TRÚNG BT: 43
14-09-2020 78 TRÚNG BT: 78
13-09-2020 16 TRƯỢT
12-09-2020 52 TRÚNG BT: 52
11-09-2020 68 TRÚNG BT: 68X2
10-09-2020 07 TRÚNG BT: 07X2
09-09-2020 40 TRÚNG BT: 40
08-09-2020 55 TRÚNG BT: 55X3