THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP BẠCH THỦ KẾT QUẢ
Thứ hai, 27-09-2021
26-09-2021 79 TRÚNG BT: 79
25-09-2021 08 TRÚNG BT: 08
24-09-2021 86 TRÚNG BT: 86
23-09-2021 96 TRÚNG BT: 96
22-09-2021 25 TRÚNG BT: 25
21-09-2021 00 TRƯỢT
20-09-2021 10 TRÚNG BT: 10
19-09-2021 18 TRÚNG BT: 18X2
18-09-2021 67 TRÚNG BT: 67
17-09-2021 91 TRƯỢT
16-09-2021 07 TRÚNG BT: 07
15-09-2021 95 TRÚNG BT: 95
14-09-2021 76 TRÚNG BT: 76
13-09-2021 46 TRÚNG BT: 46X2
12-09-2021 83 TRÚNG BT: 83X3
11-09-2021 92 TRÚNG BT: 92