THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP 3 CÀNG + SIÊU LÔ KẾT QUẢ
Thứ tư, 23-09-2020
23-09-2020 712 | 31 TRƯỢT | TRÚNG SL: 31
22-09-2020 487 | 76 TRƯỢT | TRÚNG SL: 76
21-09-2020 767 | 74 TRƯỢT | TRÚNG SL: 74
20-09-2020 043 | 07 TRƯỢT | TRƯỢT
19-09-2020 004 | 85 TRÚNG 3C: 004 | TRƯỢT
18-09-2020 290 | 12 TRÚNG 3C: 290 | TRÚNG SL: 12X3
17-09-2020 170 | 86 TRÚNG 3C: 170 | TRƯỢT
16-09-2020 581 | 33 TRƯỢT | TRÚNG SL: 33X2
15-09-2020 020 | 12 TRƯỢT | TRƯỢT
14-09-2020 489 | 32 TRÚNG 3C: 489 | TRƯỢT
13-09-2020 463 | 01 TRÚNG 3C: 463 | TRÚNG SL: 01X2
12-09-2020 880 | 51 TRÚNG 3C: 880 | TRÚNG SL: 51
11-09-2020 119 | 93 TRƯỢT | TRÚNG SL: 93X2
10-09-2020 321 | 50 TRƯỢT | TRƯỢT
09-09-2020 001 | 24 TRƯỢT | TRÚNG SL: 24X2
08-09-2020 022 | 91 TRÚNG 3C: 022 | TRÚNG SL: 91X3